Utställning

Crested

Clan

Uppfödning av

Prazsky Krysarik

Planerade utställningar och resultat!

2016